گزارش ها

حضور شتابدهنده گذر در یازدهمین نمایشگاه صنعت فولاد و سنگ آهن ایران
حضور شتابدهنده گذر در یازدهمین نمایشگاه صنعت فولاد و سنگ آهن ایران
افتتاح دفتر شتابدهنده گذر در مرکز نوآوری کیش
افتتاح دفتر شتابدهنده گذر در مرکز نوآوری کیش
حضور شتابدهنده گذر و استارتاپ ژئوکان در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
حضور شتابدهنده گذر و استارتاپ ژئوکان در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
 ارائه دستاوردهای زیست‌محیطی شتابدهنده گذر در افتتاحیه پژوهشکده محیط زیست کیش 
 ارائه دستاوردهای زیست‌محیطی شتابدهنده گذر در افتتاحیه پژوهشکده محیط زیست کیش