بازدید آقای دکتر محمدرضا عباسی مدیر فناوری اطلاعات شورای عالی مناطق آزاد از شتابدهنده گذر در کیش

نویسنده: ساناز اسماعيلي
بازدید آقای دکتر محمدرضا عباسی مدیر فناوری اطلاعات شورای عالی مناطق آزاد از شتابدهنده گذر در کیش

 در روز 8 خرداد ماه 1400، آقای دکتر محمدضا عباسی عضو شورای عالی مناطق آزاد ، آقای امیر سودگران مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و آقای عطایی معاون مرکز نو آوری از دفتر شتابدهنده گذر در جزیره کیش بازدید کردند.

در این جلسه امیر میثم گاهی مدیر شتابدهنده گذر در کیش نسبت به فعالیت های انجام شده و 4 تیم مستقر توضیحاتی را ارائه نمودند. فعالسازی هرچه بیشتر اکوسیستم کار آفرینی و استارتاپی جزیره و ایجاد ارکان مورد نیاز ماند حضور  VC ها، صندوق سرمایه گذاری، شتابدهنده ها ، برگزاری رویدادها و ایونت های آموزشی و حمایت سازمان منطقه آزاد کیش از موارد مورد بحث و گفتگو جلسه بود.

4.0 امتیاز از 12 رای